Năm 2019, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức, triển khai thực hiện nhiều hoạt động trong việc tập hợp, củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc; chăm lo đời sống cho nhân dân.

Năm 2019, Quỹ Vì người nghèo 3 cấp của tỉnh vận động được hơn 32 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 218 nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 122 căn nhà cho hộ nghèo, hỗ trợ 1.840 ngôi nhà theo Chương trình 167 giai đoạn II của Thủ tưởng Chính phủ năm 2019; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, xây dựng công trình vệ sinh...

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc.
 

Trước những việc làm được và chưa làm được, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường nhấn mạnh Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cần phát huy, vai trò “nhạc trưởng” trong việc tạo ra sức mạnh ý chí, khát vọng vươn lên từ trong các bộ đến nhân dân trong tỉnh; tăng cường tính giám sát, phản biện của Ủy Ban MTTQ bằng cách thu thập ý kiến từ nhiều phía, không chỉ dựa vào báo cáo, không ngại va chạm. Ủy Ban MTTQ có thể xây dựng hòm thư góp ý đặt tại các đoàn thể để tập hợp các kiến nghị để kịp thời xử lý; trong các cuộc họp cần phát huy mạnh những ý kiến phản biện, nếu e ngại có thể giấu tên viết giấy cho ý kiến...

Bí thư Tỉnh ủy gợi ý "Ủy ban MTTQ nên làm quyết liệt vài vụ phản biện, giám sát mạnh để thể hiện vai trò, sức mạnh của mình".

Ai cũng biết, phản biện là một nhiệm vụ quan trọng mà từ trước tới nay hầu như Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk vẫn "quên" làm. 

                                                          (Nguồn: Báo Tiền Phong điện tử)